Sök finansiering för projekt och studier inom Digitalisering av industriella värdekedjor

Utlysningen genomförs av PiiA – Processindustriell IT och Automation – som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet utlysningen är att initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Inriktningen är på framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion maskin-maskin-människa etc. där teknologier som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led.

Deadline för ansökan är 24 april. Läs mer här >

Vad kan ni söka för?
Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?
600 000-5 000 000 kr beroende på typ av projekt.

Vem passar erbjudandet för?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka finansiering. Kraven på konsortier varierar beroende på vilken typ av projekt som söks men grunden är att projekten ska adressera ett reellt industriellt behov. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

 

Dela:
Tillbaka