Det här är Smart Industri Värmland 2017

Under våren 2017 genomförde IUC / Stål & Verkstad en förstudie och analys, ”Kartläggning Smart Industri”, på uppdrag av Region Värmland och Tillväxtverket.

Analysen har sedan varit ett viktigt underlag, dels för IUC – Stål & verkstads arbete i utvecklingsprojekt kring digitalisering, dels för Industriråd Värmlands projekt som handlar om  kompetensförsörjning och nya medarbetare till industrin i regionen.

Kartläggningen genomfördes som djupintervjuer, d.v.s. ca 1,5 timme på plats hos ca 50 värmländska små och medlestora industriföretag.

Utgångspunkten i skapandet av intervjuunderlag var att börja på en övergripande nivå, prata med företagen om vilka generella utmaningar de står inför i utvecklingen av verksamheten.
För detta använde vi IUC-modellen Tillväxt i befintligt näringsliv (TBN-analysen).

 

Här kan du läsa en sammanfattningen av Kartläggning Smart Industri Värmland 2017. Få en övergripande inblick och uppfattning i hur behoven och utmaningarna ser ut för de Värmländska små och mellanstora företagen:

Dela:
Tillbaka