Ta chansen att samarbeta med ingenjörsstudenter på Karlstads universitet, KAU!

Aston Harald Mekaniska Verkstad i Kristinehamn är ett av våra medlemsföretag, som har samarbetat med ingenjörsstudenter i kursen Hållbar produktutveckling på Karlstads universitet, KAU. Projektet är ett samarbete mellan ingenjörsstudenter och företag, där företagen får chansen att arbeta med blivande ingenjörer. Kursen är ett bra exempel på samarbete mellan företag och universitet som gynnar båda parter. Studenterna får erfarenhet av att arbeta med värmländska företag och ta sig an riktiga problem, där de i sin tur kan bidra med ny kunskap till företagen.

Några av dessa blivande ingenjörer är studenterna Kim Johnsson, Albin Östlind, Ludvig Karlsson, Viktor Esselgren och George Hachem som har samarbetat med Aston Harald Mekaniska Verkstad för att utveckla en fixtur för ett förbättrat produktionsflöde.

De har varit väldigt tillmötesgående och det har funnits mycket respekt för oss som studenter,

säger Kim Johnsson, projektledare och student vid Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik.

Även Viktor Esselgren, student vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi, beskriver hur Aston Harald Mekaniska Verkstad under hela perioden har uppmuntrat gruppen till att tänka kreativt och fritt.

– Det är kul att få det förtroendet från dem, säger Viktor Esselgren.

Den gemensamma åsikten bland studenterna är att kursen upplevs som nyttig och värdefull, framför allt eftersom det ges en möjlighet att arbeta med verkliga företag och verkliga problem.

– Det som har varit kul med kursen är att vi fått ta oss an ett problem som har varit ett riktigt problem,

berättar Viktor Esselgren.

Studenterna i gruppen har en bred kunskap och de arbetar tillsammans från Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi och Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Kombinationen av utbildningarna har lett till många bra idéer och ett givande samarbete.

– Vi får bidra med våra idéer som kanske är lite nytänkande, avslutar Albin Östlind.

Kursen Hållbar produktutveckling lär ut en grundläggande produktutvecklingsprocess från kravspecifikation till detaljkonstruktion och parallellt med teorin driver studenterna sina skarpa produktutvecklingsprojekt i samverkan med företag. Projektet genomförs från augusti till januari för sistaårsstudenterna på Högskoleingenjörsprogrammen Innovation- och Designteknik/Maskinteknik och för fjärde årskursens civilingejörsstudenter inom Maskinteknik/Industriell Ekonomi.  

Är ert företag också intresserade av att delta i projektet?

KONTAKTA: 
JanErik Odhe, janerik.odhe@kau.se, 070-641 20 88
Christina Gabrielsson, christina.gabrielsson@kau.se, 070-638 13 42
Johan Strandberg, johan.strandberg@kau.se, 070 929 67 57
Siri Jagstedt, siri.jagstedt@kau.se, 073-301 57 89

Läs mer om kursen här: Hållbar produktutveckling | Karlstads universitet (kau.se)

Dela:
Tillbaka