Säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin

Metal Supply: Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Det finns redan en stor kunskap på området, men den verkar svår att omsätta i praktiken. Det menar Kompet som är ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Projektet ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

”Öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur ”

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Kompet är ett av dem.

Källa: Metal Supply

Dela:
Tillbaka