Så mår värmländsk industri! Vilka är utvecklingsbehoven?

För att få en uppfattning om läget har IUC Stål &Verkstad intervjuat ett urval av små och medelstora industriföretag i regionen.
Att utifrån nuvarande Covid situation få en bild av vad som är viktigt, för att stötta företagen på kort respektive lång sikt, har IUC nätverket genomfört riksomfattande samtalsintervjuer med små och medelstora industriföretag.
Närmare 460 företag har kontaktats över hela Sverige, varav 70 i Värmland. Samtidigt har även företagens utvecklingsbehov och behov av automation och robotisering undersökts.

Vi mår bra!

Orderläget är relativt gott, något svagare ingång än normalt. En del företag har bättre orderingång eller t.o.m. mycket bättre än normalt. Likviditetsfrågan i företagen hanteras om inte Corona perioden blir för långdragen. De företag som har haft behov av att permittera har gjort det, vilket har fungerat bra. Företagen har inga problem med att få fram komponenter och material.
Johan Skogström från IUC / Stål & Verkstad förklarar att det finns många faktorer som påverkar konkurrenskraften hos industrin. – Att automatisera produktionen är en.
-Det handlar om överlevnad för många tillverkande företag. Via Robotlyftet kan vi ge företag kostnadsfri hjälp, vägledning och upp till 150 000 kr i stöd från Tillväxtverket för att förbereda sig för en investering i automation och/eller robotteknik.
Drygt 50 procent av de tillfrågade företagen i undersökningen var intresserade eller mycket intresserade av att delta i en Robotlyftsstudie.

Kommande utvecklingsbehov

Utvecklingsinsatser som de intervjuade företagen ser som viktiga är inom produktionseffektivisering, kompetensutveckling och digitalisering samt marknads- och affärsutveckling. Samtliga är områden som företagen kan få stöd och hjälp av IUC / Stål & Verkstad, berättar Johan Skogström.

Vi stöttar industriföretag i alla lägen

IUC / Stål & Verkstad stöttar industriföretag inom flera områden med insatser och vägledning. Utifrån företagets behov tittar vi på vilka utvecklingsmöjligheter och insatser som är rätt och ger mest nytta.
– Vi har genom olika insatser möjlighet att stötta företagen i de flesta lägen de befinner sig i. Med hjälp av denna breda lägesrapport och behovsinventering får vi en uppfattning och bättre bild av vart vi skall lägga fokus och engagemang i vårt jobb med att utveckla värmländsk industri avslutar Johan.

Dela:
Tillbaka