Rusta ditt företag för framtiden – upptäck Almis gröna lån

Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

Syftet med lånet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För att investeringen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till något av de definierade målen i taxonomin.

Grönt lån är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet där du kan få finansiering till din gröna satsning och på så vis rusta dig för framtiden.

Dela:
Tillbaka