Robotlyftet kompetenshöjde Svarvmekano i sin nya robotinvestering

På Svarvmekano i Malmö håller man på att installera två nya robotceller vid två svarvar. Företaget som är specialister inom svarvning och fräsning har sedan många år använt robotar i produktionen.
Genom Robotlyftet har man nu kunnat lägga ordentligt med tid på förberedelser och fått bra beslutsunderlag inför de nya investeringarna.

”Svarvmekano har gjort förberedelsearbetet, med kartläggning och handlingsplan, tillsammans med en coach från Robotlyftet ”

Fredrik Gordon, vd på Svarvmekano, betonar behovet av ökad kompetens, både när det gäller automation och själva maskinprogrammeringen:
— Det stöd vi kunde få genom Robotlyftet och genom en Automationscheck passade bra med våra idéer. Vi har kunnat avsätta tid för att höja kompetensnivån hos alla operatörer, och tillsammans med personalen kunnat gå mer på djupet i frågor kring hur en robot programmeras, och varför den programmeras på ett visst sätt. Det ger en ökad förståelse när man sen går in på vad som är signifikant vid maskinbetjäning och vad som är viktigt att tänka på vid hantering av automationen.
Läs vidare >>
 

Dela:
Tillbaka