Robotlyft! – Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019

Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin.
Under 2019 installerades 1423 industrirobotar i Sverige vilket är en ökning med 13 procent. I det största kundsegmentet metallbearbetande industri, som omfattar många mindre och medelstora företag installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2018.

”Jag är övertygad om att Tillväxtverkets program Robotlyftet i hög grad bidragit till den ökande medvetenheten hos företagen”

Sverige passerar därmed Tyskland när det gäller robottäthet i den generella industrin. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark i detta marknadssegment.
– Det är mycket glädjande att robotinstallationerna i Sverige ökar. Det är ett viktigt trendbrott efter den negativa utvecklingen de senaste två åren. Många företag anser att det är mycket angeläget att skapa konkurrenskraftiga produktionssystem, säger Ove Leichsenring ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association.
-Jag är övertygad om att Tillväxtverkets program Robotlyftet i hög grad bidragit till den ökande medvetenheten hos företagen,
Läs vidare >>

Dela:
Tillbaka