Rivstart för referensgrupp i projekt för kompetensförsörjning för industrin

Idag träffades projektet Attraktionskraft Värmlands referensgrupp för första gången. Projektet ska stärka Värmlands kompetensförsörjning genom att få fler och nya grupper intresserade av att utbilda sig och göra karriär inom våra strategiskt viktiga branscher:

Hälso- och sjukvård, tech samt tillverknings- och skogsindustrin. Referensgruppen består av representanter från bland annat Knowit, CGI, Region Värmland, Rexcell, COWI, Billerud Korsnäs, Volvo, Tieto Evry och Blue Ocean Closures. Referensgruppen ska stödja och hjälpa projektet att leverera resultat som är anpassade efter branschernas behov. Arbetet rivstartade med viktiga diskussioner och bra inspel till projektet.

Dela:
Tillbaka