Riskdagen har beslutat om nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete

Regeringen presenterade i december ett förslag på nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete. Riksdagen har nu beslutat att anta de nya reglerna.

Riskdagens beslut innebär att det nya regelverket träder i kraft den 15 februari 2021. Reglerna ska dock gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2021. Reglerna innebär bland annat att de stöd- och lönesänkningsnivåer som gällde under 2020 fortsätter att gälla fram till den 31 mars 2021 och att korttidsarbete i det fjärde steget (80 arbetsbefrielse och löneminskning om 12 %) återinförs för perioden 1 januari – 31 mars 2021. Vidare införs tillfälliga regler rörande hur länge stöd vid korttidsarbete kan utgå med mera. Mer information finns i Arbetsgivarguiden.

MER PÅ TEKNIKFÖRETAGEN /KORTTIDSARBETE MED STATLIGT STÖD/

MER PÅ TEKNIKFÖRETAGEN /KORTTIDSARBETE – FRÅGOR OCH SVAR/

Dela:
Tillbaka