Rapport om sårbarheten i det värmländska näringslivet

Region Värmland har tagit fram en ny rapport för att kartlägga hur sårbart det värmländska näringslivet är. Analysen ska hjälpa regionen och de värmländska kommunerna att kraftsamla inför framtiden.

I rapporten ”Sårbarhetsanalys av det värmländska näringslivet” framgår det att Värmland har en påtaglig sårbarhet inom flera områden, exempelvis låg utbildningsnivå och en könssegregerad arbetsmarknad.

– Rapporten visar att det råder kraftiga skillnader på kommunnivå där sårbarheten både har minskat, varit oförändrad och i vissa fall till och med ökat. Men det är viktigt att lyfta fram att det också finns positiva resultat i rapporten som visar att sårbarheten även har minskat i vissa områden, till exempel minskat beroende av enskilda företag och att länet generellt går mot en mindre sårbar riktning, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Dela:
Tillbaka