Vi stöttar, vägleder och inspirerar värmländsk industri

 

 

Värmländsk industri står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjning, marknadsutveckling, automatisering och innovationskraft är några begrepp som kan vara avgörande för företagens framtid. STIVI – Steg för innovation i värmländsk industri är en satsning från IUC / Stål & Verkstad med huvudsyftet att öka företagens innovationsförmåga och stärka konkurrenskraften.

 

STIVI är ett EU-projekt som hjälper företag med att utveckla strategi och tänk, att hitta rätt finansiering, vara attraktiv arbetsgivare, kompetensutveckla personal, hitta och eliminera tidstjuvar samt jobba strukturerat med innovation och utveckling.

I STIVI får du din egen kontakt med en företagserfaren person som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver, coachar och samordnar.

STIVI är också den enkla ingången till universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter.

 

 

Vid vårt första möte, som är kostnadsfritt och helt förutsättningslöst, genomför vi tillsammans en grundlig behovsanalys. Vi går igenom företagets möjligheter, utmaningar och vad som är mest angeläget för att utveckla verksamheten i en konkurrenskraftig riktning.

Väljer du därefter att gå in i projektet blir din investering – förutom vilja och engagemang  – 3000 kronor per företag för medlemmar i IUC/Stål & Verkstad och 5000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår.

 

Hör av dig till någon av våra processledare och boka ett möte redan idag.

Yvonne Nylén Hermansson – 070-224 74 94 – yvonne.nylen.hermansson@staging.iucstalverkstad.se
Jeanette Hartman – 070-868 61 41 – jeanette.hartman@staging.iucstalverkstad.se
Björn Jonasson – 070-367 03 22 – bjorn.jonasson@staging.iucstalverkstad.se
Bengt Ekman – 070-300 42 46 – bengt.ekman@staging.iucstalverkstad.se

 

 

Dela:
« TILLBAKA