Verktyg för företagens beslutsprocesser inom 3D teknik

 

I ett samarbete med Alfred Nobel Sciencepark, Karlstads Universitet och Örebro Universitet har IUC / S&V gjort en genomlysning av tekniken 3D- printing / Additiv tillverkning.

Fokus låg på att identifiera vilka gap som finns, vad som krävs för att fler företag ska kunna ta till sig tekniken och börja nyttja de fördelar som den medför.

En av insikterna var att det finns för lite kunskap för företagen att kunna analysera vad en investering eller implementering i tekniken medför. Affärsmässiga beslut är svåra att ta baserade på att det enbart finns häftiga prototyper framtagna. IUC / S&V sökte därför medel från Tillväxtverket för att kunna ta fram en modell och ett verktyg för att stödja företagens beslutsprocesser vid förarbete, under implementeringsprocessen av AM/3DP, samt analyser i efterhand.

 

”Affärsmässiga beslut är svåra att ta baserade på att det enbart finns häftiga prototyper framtagna”

 

Projektet innebär att små och medelstora tillverkande industri- och industrinära företag i Sverige får tillgång till verktyg som underlättar deras beslutsprocesser och sänker trösklarna för att investera i AM/3DP teknologi. Detta menar vi att stärker företagens konkurrenskraft och minskar risken för felinvesteringar på grund av missar i analys/strategifasen.

Modell och verktyg ska kunna spridas både nationellt och internationellt!

Det känns roligt och hedrande att få detta förtroende som en av de ledande parterna för införandet av en ny och spännande teknik från våra regioner (Värmland / Örebro) och Tillväxtverket.

Projektet startar i augusti och pågår fram till februari 2020.

Projektnamn: Resource center for additive manufacturing (RCFAM)

Dela:
« TILLBAKA