Kompetensutveckla era medarbetare inom ny teknik – Vilken kunskap saknar ni?

 

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens inom automation, robotisering och digitalisering ökar. Ny teknik som kommer att vara framtida konkurrensmedel för både företaget och den enskilde medarbetaren.

 

IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveckling som riktar sig till anställda inom industrins små och medelstora företag. Målet är att tillhandahålla utbildningar inom automation, robotisering och digitalisering, utifrån företagens specifika behov. Exempelvis inom robotprogrammering, Office-paketet eller 3D CAD. Under analys- och planeringsfasen har ni möjlighet att påverka utbudet som vi kommer att erbjuda.

Nu är vi är intresserade av att veta vad ni som industriföretag, saknar för kompetens och vilka olika kunskapsnivåer era medarbetare har. Detta för att kunna anpassa ett utbildningsprogram som matchar erat specifika behov. Hör av er så berättar vi mer!

För mer information, kontakta Louise Torevik på 072-203 11 12 eller louise.torevik@iucstalverkstad.se

Kostnaden för medlemmar är 1000 kr (exkl moms) / deltagare. Ej medlemmar 1200 kr (exkl moms) / deltagare.

 


Klicka på faktarutan för att förstora texten.

Utbildningar – förslag

 • Office 365 – Excel, Word, Teams m.m.
 • 3D – Cad
 • Robotprogrammering
 • CNC-programmering
 • Affärssystem – ex. Monitor, Pyramid
 • Produktionssystem
 • Produktionsteknik
 • Vilka är era behov?

Kunskapsnivåer

Vi utgår från tre kunskapsnivåer i utbildningarna:

 • Liten eller ingen kunskap alls.
 • Arbetar självständigt och har en god grundkunskap.
 • Mycket god kunskap men med behov av specialisering.

Det vi är intresserade av att veta

 • Inom vilka områden har ni behov?
 • Hur många inom respektive utbildning och kunskapsnivå?

Kontakta Louise Torevik på 072-203 11 12
eller louise.torevik@iucstalverkstad.se

 

Dela:
« TILLBAKA