Kompetensbrist, förbättringsarbete, digitalisering eller finansiering?

 

IUC / Stål & Verkstad jobbar med att stödja och coacha små och medelstora industriföretag. Behoven är många och olika. Det kan vara kompetensförsörjning, finansiering, förbättringsarbete i produktionen, att ta betalt för sina tjänster, digitalisering, robotisering, marknadsföring, generationsväxling eller innovation och produktutveckling.

 

Oberoende vilka behoven är har vi kunskaperna, engagemanget och resurserna för att ge det stöd er verksamhet behöver för att kunna utvecklas och skapa ökad konkurrenskraft.

 

Workshop – företagets nuläge och behov

Vi kommer till er och kartlägger nuläget i verksamheten samt tar reda på vilka utmaningarna är och vad som behöver göras.

 

Innovationsprojekt – förverkliga nya idéer

Tillsammans analyserar vi er idé, tar fram en handlingsplan och hjälper er med ansökan om företagsstöd.

 

 

Kompetensnätverk för produktionsledning

Inom affärsnätverket jobbar vi med förbättringsarbete, stöd och hjälp till produktionsledning.

 

Affärsnätverk Unga ledare i industrin

Unga ledare i industrin är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration inom tillväxtfrågor. Här finns utvecklingsmöjligheter för dig som individ och ditt företag.

 

Flödesanalyser – kartläggning av processer

Kartlägger processer inom till exempel tillverkning och administration och stöttar ert förändringsarbete.

 

Generationsväxling och exit

Om ni funderar på ett generationsskifte i företaget eller en exit så kan vi hjälpa er att komma igång.

 

Strategiskt / operativt HR arbete

Tips, råd och processledning inom HR- och personalfrågor. Rekrytering, omställning, team- och ledarutveckling

 

Stärkt varumärke

Företagskultur och hur vi stärker och ”lever” företagets varumärke.

 

Marknadsföring – nya marknader och kunder

Vi hjälper er igång med att strukturera en smart och effektiv säljprocess

 

Affärsluncher och affärsmingel

Genom vårt breda kontaknät inom industrin kan vi hjälpa er till utbyte och samverkan med andra företag.

 

Tjänstefiering – att ta betalt

Vi utvecklar er förmåga att ta betalt för hela ert erbjudande och kompetens.

 

Finansiering

Vi ger er vägledning kring finansiering och ekonomiskt stöd, vilka möjligheter som finns och vilka kontakter ni behöver ta.

 

3000 experter

Genom projektet STIVI har ni tillgång till det sk. ID nätverket som består av ca 3 000 coacher och experter från RISE och Chalmers

 

 


STIVI – Steg för innovation i värmländsk industri, är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet vänder sig till SME- företag – dvs företag med färre än 250 anställda inklusive koncerntillhörighet.

 

Dela:
« TILLBAKA