Export och nya marknader

Vill du expandera internationellt, utveckla en strategi eller hitta nya försäljningskanaler? Har du tappat försäljning på grund av Covid-19? IUC / Stål & Verkstad, i samverkan med Business Sweden och Region Värmland, stöttar dig i processen. Ni får upp till 40 timmars stöd från oss med fokus på export och affärsutveckling.

 

Så här ser processen ut

Intresseanmälan: Vi börjar med en intresseanmälan till oss, IUC / Stål & Verkstad.

Förstudie: Vi undersöker förutsättningar och möjligheter för en exportsatsning.

Möte: Vi arrangerar ett första möte med Business Sweden och Region Värmland där ni presenterar företaget och era tankar kring eventuella behov av hjälp för export. Vi formulerar tillsammans uppdraget, syfte och mål.

Förslag: Ni får en offert från Business Sweden på kostnaden för genomförandet.

Medverkan: Vi skriver ett avtal om deltagande i insatsen.

Ansökan och stöd: Vill Ni gå vidare så hjälper vi er i en ansökan om stöd från Region Värmland (80% stöd, maxstöd 150 kkr). Vid beviljat stöd så används det för Business Sweden’s insats.

Uppföljning: Vi sammanfattar och analyserar resultatet av satsningen tillsammans.

Fortsättning: IUC / Stål & Verkstad ger er fortsatt stöd i er affärsutveckling inom till exempel digitalisering, robotisering, lean, hållbarhet och miljö. Allt för att fortsätta skapa större konkurrenskraft och lönsamhet i er verksamhet.

 

Kostnad för medverkan

Medlemsföretag 3000 kr
Icke medlemsföretag 5000 kr

Kostnad för Business Swedens genomförande tillkommer. Denna kostnad kan ev. delfinansieras av stöd från Region Värmland.

Kontakt: Björn Jonasson, Processledare exportfrågor.
bjorn.jonasson@iucstalverkstad.se eller 070-367 03 22

Dela:
« TILLBAKA