Coachning som lyfter er konkurrenskraft

 

Behöver ni ställa om i er tillverkning men lider brist på kompetens kring ny teknik? Saknar ni en strategi kring grön och hållbar utveckling när kraven från er kund ökar? Har ni behov av en effektivare marknadsplanering? Vill ni förbättra och skapa ett smartare flöde i affärssystem och administration eller är digitalisering och automation er stora utmaning?

 

Vilka behoven och utmaningarna än är finns nu ett unikt stöd och en effektiv hjälp att få genom IUC / Stål & Verkstads innovationsprojekt Smart-In (Smart och innovativ industri i Värmland).

I Smart-In stöttar och vägleder vi industri och industrinära företag i Värmland utifrån deras olika behov för att skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga och stärkt konkurrenskraft.

Behoven är förstås olika. Det kan till exempel handla om marknadsföring, kompetensförsörjning, produktutveckling, ledarskap, produktionsprocesser, grön omställning, finansiering eller kanske robotisering och digital utveckling.

”ni får coachning och affärsutvecklande stöd utifrån era särskilda behov till ett marknadsvärde av 40 000 kronor”


Det direkta mötet är centralt
och grundläggande i IUC / Stål & Verkstads stöd och engagemang. I projektet Smart-In lägger vi därför också stor vikt vid den personliga kontakten mot företaget. Det kan vara på plats, direkt ute i er verksamhet eller digitalt online, allt beroende på förutsättningarna.

Vid vår första träff, som är kostnadsfri och helt förutsättningslös, genomför vi en grundlig behovsanalys där vi går igenom företagets utmaningar och möjligheter. Du får din egen kontakt med en av våra processledare som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver och vägleder dig vidare utifrån det område du vill koncentrera insatsen till.

Väljer du att gå in i projektet blir enda kostnaden 5000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår. Då får ni coachning och affärsutvecklande stöd utifrån era särskilda behov, till ett marknadsvärde av 40 000 kronor.

Blir du nyfiken och vill veta mer om dina möjligheter att skapa en innovativ affärsutveckling i projektet Smart-in, kontaktar du oss här >>

Välkommen in i Smart-In!

 

 

Dela:
« TILLBAKA