Coachning som lyfter er konkurrenskraft

 

Behöver ni ställa om i er tillverkning men lider brist på kompetens kring ny teknik? Saknar ni en strategi kring grön och hållbar utveckling när kraven från er kund ökar? Har ni behov av en effektivare marknadsplanering? Vill ni förbättra och skapa ett smartare flöde i affärssystem och administration eller är digitalisering och automation er stora utmaning?

Vilka utmaningarna än är kan vi ge er vägledning och profesionell hjälp för att utveckla er verksamhet och skapa konkurrenskraft, inom ramen för projektet Smart In.

”ni får coachning och affärsutvecklande stöd utifrån era särskilda behov till ett marknadsvärde av 40 000 kronor”


Det direkta mötet är centralt
och grundläggande i IUC / Stål & Verkstads stöd och engagemang. Därför lägger vi också stor vikt vid den personliga kontakten mot företaget. Det kan vara på plats, direkt ute i er verksamhet eller digitalt online, allt beroende på förutsättningarna.

Vid vår första träff, som är kostnadsfri och helt förutsättningslös, genomför vi en grundlig behovsanalys där vi går igenom företagets utmaningar och möjligheter. Du får din egen kontakt med en av våra processledare som lyssnar på dig, hittar de experter du behöver och vägleder dig vidare utifrån det område du vill koncentrera insatsen till.

Väljer du att gå in i projektet blir enda kostnaden 5000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår. Då får ni coachning och affärsutvecklande stöd utifrån era särskilda behov, till ett marknadsvärde av 40 000 kronor.

Blir du nyfiken och vill veta mer om dina möjligheter att skapa en innovativ affärsutveckling i projektet Smart-in, kontaktar du oss här >>

Välkommen in i Smart-In!

 

 


PROJEKTFAKTA


Projektnamn: SMART IN

Mål: Stärka konkurrenskraften i regionens stål- och verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad innovationsförmåga.

Syfte: Ökat antal innovativa SME i Värmland. Attraktivare industri, Stärkt samverkan mellan samhälle, företag och akademi

Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda.

Projektperiod: 2020-03-01 – 2023-02- 28

Kostnad för projektdeltagande: 5000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår.

Minst 50% medfinansiering av automationscheck

Projektledare: Mattias Säfström

Finansiärer: Tillväxtverket, Region Värmland, Kommun

 

 

Dela:
« TILLBAKA