Projekt

Kompetensutveckla era medarbetare inom ny teknik – Vilken kunskap saknar ni?

IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveckling som riktar sig till anställda inom industrins små och medelstora företag. Målet är att tillhandahålla utbildningar inom automation, robotisering och digitalisering, utifrån era behov.

Läs mer »

Coachning som lyfter er konkurrenskraft

I projektet Smart-In stöttar, vägleder och engagerar vi industri och industrinära företag i Värmland utifrån deras olika behov för att skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga och stärkt konkurrenskraft.

Läs mer »

Ställ om – vi stöttar er i alla lägen!

Oron är stor och utmaningarna många under Coronakrisen. Tillgång till stöd och hjälp kan vara en fråga om överlevnad. IUC / Stål & Verkstad stöttar er i er verksamhet inom flera områden med insatser och vägledning inom ramen för projektet ”Ställ om”

Läs mer »

Bli redo för automation! Upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet!

Behöver ni förbereda er för en investering i automation och/eller robotteknik? Ni kan få stöd för insatsen via en automationscheck från Tillväxtverket.

Läs mer »

Aktuellt för industrin i coronatider

Här samlar vi all aktuell information, artiklar och viktiga länkar kring Coronakrisen, som på ett eller annat sätt kan beröra eller påverka de små och medelstora industriföretagen.

Hör av er till oss på IUC / Stål & Verkstad om ni har funderingar och frågor eller behöver krisstöd och vägledning. Vi finns till för industrin i Värmland.

Läs mer »

Kompetensbrist, förbättringsarbete, digitalisering eller finansiering?

IUC / Stål & Verkstad jobbar med att stödja och coacha små och medelstora industriföretag. Behoven är många. Det kan vara kompetensbrist, en ny idé, förbättringsarbete i tillverkningen, att ta betalt för sina tjänster, digitalisering, generationsväxling, ledarskapsutveckling, marknadsföring eller produktutveckling.

Läs mer »

Den första ingenjören får små och medelstora företag att växa

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startades av Sveriges Ingenjörer i region Jönköping i Småland och pågick i drygt två år. Metoder för att stötta Vd i små företag togs fram samt sätt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag. Tio företag anställde sin första ingenjör. 2018 gick startskottet i Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län. Även regeringen har uppmärksammat projektet.

Läs mer »

Hur reagerar metaller och var finns svagheterna?

Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. Nu hjälper vi företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

Läs mer »