Projekt

Robotlyft för Sveriges industriföretag

Robotlyftet ska bidra till ökad automation och robotisering i små och medelstora industriföretag. Genom ökad kunskap kring användning av och investeringar inom automation och robotisering i tillverkningen stärks företagets konkurrenskraft.

Läs mer »

Verktyg för företagens beslutsprocesser inom 3D teknik

I ett samarbete med Alfred Nobel Sciencepark, Karlstads Universitet och Örebro Universitet har IUC / S&V gjort en genomlysning av tekniken 3D- printing / Additiv tillverkning. Fokus låg på att identifiera vilka gap som finns, vad som krävs för att fler företag ska kunna ta till sig tekniken och börja nyttja de fördelar som den medför.

Läs mer »

Kompetensbrist, förbättringsarbete, digitalisering eller finansiering?

IUC / Stål & Verkstad jobbar med att stödja och coacha små och medelstora industriföretag. Behoven är många. Det kan vara kompetensbrist, en ny idé, förbättringsarbete i tillverkningen, att ta betalt för sina tjänster, digitalisering, generationsväxling, ledarskapsutveckling, marknadsföring eller produktutveckling.

Läs mer »

Den första ingenjören får små och medelstora företag att växa

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startades av Sveriges Ingenjörer i region Jönköping i Småland och pågick i drygt två år. Metoder för att stötta Vd i små företag togs fram samt sätt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag. Tio företag anställde sin första ingenjör. 2018 gick startskottet i Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län. Även regeringen har uppmärksammat projektet.

Läs mer »

Kartläggning som löser kompetensbristen

Robotisering, digitalisering, svets, CNC, konstruktion och materiallära är exempel på områden inom industrin där kompetensbehovet för tillfället är maximalt. Tänk om en del av den kunskap ni saknar i er verksamhet för att nå era mål redan existerar i organisationen. Att vi då med projektet Strategisk kompetensförsörjning genom kartläggning och en handlingsplan kan identifiera var kompetensen finns och hur vi når den.

Läs mer »

Hur reagerar metaller och var finns svagheterna?

Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. Nu hjälper vi företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

Läs mer »

Vi stöttar, vägleder och inspirerar värmländsk industri

Värmländsk industri står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjning, marknadsutveckling, automatisering och innovationskraft är några begrepp som kan vara avgörande för företagens framtid. STIVI - Steg för innovation i värmländsk industri är en satsning från IUC / Stål & Verkstad med huvudsyftet att öka företagens innovationsförmåga och stärka konkurrenskraften.

Läs mer »

Digitalisering ger möjligheter för tillväxt och utveckling

Vill ni utveckla ert företag och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?
Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Läs mer »