VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Ny teknik och produktion?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Kompetensförsörjning?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Digitalisering?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Robotisering och automation?

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Hållbarhet och grön omställning?

Projekt

Bli redo för automation! Upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet!

Behöver ni förbereda er för en investering i automation och/eller robotteknik? Ni kan få stöd för insatsen via en automationscheck från Tillväxtverket.

Läs mer »

Aktuellt för industrin i coronatider

Här samlar vi all aktuell information, artiklar och viktiga länkar kring Coronakrisen, som på ett eller annat sätt kan beröra eller påverka de små och medelstora industriföretagen.

Hör av er till oss på IUC / Stål & Verkstad om ni har funderingar och frågor eller behöver krisstöd och vägledning. Vi finns till för industrin i Värmland.

Läs mer »

Verktyg för företagens beslutsprocesser inom 3D teknik

I ett samarbete med Alfred Nobel Sciencepark, Karlstads Universitet och Örebro Universitet har IUC / S&V gjort en genomlysning av tekniken 3D- printing / Additiv tillverkning. Fokus låg på att identifiera vilka gap som finns, vad som krävs för att fler företag ska kunna ta till sig tekniken och börja nyttja de fördelar som den medför.

Läs mer »

Kompetensbrist, förbättringsarbete, digitalisering eller finansiering?

IUC / Stål & Verkstad jobbar med att stödja och coacha små och medelstora industriföretag. Behoven är många. Det kan vara kompetensbrist, en ny idé, förbättringsarbete i tillverkningen, att ta betalt för sina tjänster, digitalisering, generationsväxling, ledarskapsutveckling, marknadsföring eller produktutveckling.

Läs mer »

Den första ingenjören får små och medelstora företag att växa

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startades av Sveriges Ingenjörer i region Jönköping i Småland och pågick i drygt två år. Metoder för att stötta Vd i små företag togs fram samt sätt att inspirera ingenjörer till att ta anställning i ett mindre företag. Tio företag anställde sin första ingenjör. 2018 gick startskottet i Gävleborgs-, Dalarnas och Värmlands län. Även regeringen har uppmärksammat projektet.

Läs mer »

Hur reagerar metaller och var finns svagheterna?

Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. Nu hjälper vi företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

Läs mer »

Vi stöttar, vägleder och inspirerar värmländsk industri

Värmländsk industri står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjning, marknadsutveckling, automatisering och innovationskraft är några begrepp som kan vara avgörande för företagens framtid. STIVI - Steg för innovation i värmländsk industri är en satsning från IUC / Stål & Verkstad med huvudsyftet att öka företagens innovationsförmåga och stärka konkurrenskraften.

Läs mer »