VIMS – Värmländsk industris och ingenjörsutbildningarnas eget kompetensnätverk

VIMS – Värmländsk Industri och MaskinStudenter, ett nätverk för utveckling mellan industri och akademi.

-Genom att vara en del i ett ingenjörsnätverk anpassat för industrin blir möjligheten så mycket större för företag och ingenjörsstudenter att mötas och knyta framtida kontakter, berättar Louise Torevik på IUC / Stål & Verkstad, Projektledare för nätverket.

Ingenjörsnätverket består av åtta värmländska industri och industrinära företag. Här finns allt från de små och mellanstora verkstadsföretagen och ingenjörsbyråerna till de största tillverkarna som tex Volvo CE och Uddeholm.

Louise berättar vidare att insteget blir kortare, nåbarheten enklare och mer direkt när det gäller att komma i kontakt med universitetet och de högre utbildningarna. Möjligheten för företagen att göra sig kända och marknadsföra verksamheten direkt mot studenterna blir förstås optimal.

-Att vi satt en gräns på 10 deltagare beror på att vi vill utveckla nätverket, lyssna in behov och hitta ett upplägg som känns rätt och effektivt innan vi expanderar.

Caroline Adolfsson Åhs, Samverkanskoordinador från Karlstads Universitet förklarar att studenterna på ingenjörsprogrammen i sin tur har stora behov av att få kontakt och finna vägar in till de värmländska företagen bland annat vad det gäller arbetslivserfarenhet, genomförande av sina exjobb och förstås i förlängningen skapa bra relationer för framtida anställningar.

-I nätverket kan nu också företagen ge input till ingenjörsprogrammen om vilken sorts kompetens som efterfrågas nu och i framtiden.

Läs vidare om VIMS på Karlstad Universitets hemsida >>

 

Relaterat