Produktionslyftet – en 18 månaders förändringsresa

 

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.

Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Hittills har över 200 företag deltagit i programmet med tydliga och noggrant utvärderade resultat.

De flesta företag möter alltmer krävande kunder och hårdare konkurrens med ökade krav på snabbare leveranser och mindre partier. Vi känner igen utmaningarna och vet hur de kan mötas – och vi har sett många företag göra det.

Hur? Genom att se till att alla drar åt samma håll!

Det är detta vi tar fasta på i vår metod, kallad ”Sneda Vågen”. Arbetet bygger på följande sju principer:

1. Hjälp till självhjälp – vi utmanar och bygger tillsammans kompetens och drivkraft
2. Långsiktigt tänkande – bestående förändringsförmåga och förbättring
3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – vi delar med oss av det vi lär oss och lär från andra
5. Ett gemensamt arbetssätt – vi vet att vi når resultat när vi följer vår metod och förbättrar den ständigt
6. Lära genom att göra – en del teori, mycket praktik och experiment
7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut

Fortsättning här >>

Produktionslyftets hemsida >>

Läs om några av företagen som gjort lyftet här >>

 


Kontakt

Mattias Säfström
Utbildningsansvarig Värmland 
mattias.safstrom@staging.iucstalverkstad.se· Tel 072-227 44 82

Marjo Särkimäki
Regionansvarig Produktionslyftet Norra Mellansverige 
marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se · Tel 070-651 82 82

 

 

Profilbild
MATTIAS SÄFSTRÖM Utbildningsansvarig i Värmland

Relaterat