Leanprogram för industrin – förbättringsarbete där alla är delaktiga

Lean kommer från ”Toyota Productions System” (TPS). Det är en metod eller mer exakt en filosofi som skall hjälpa oss att se slöserierna i vår verksamhet och eliminera dem genom ett ständigt lärande och förbättringsarbete. 

Inom Leanprogram kan vi erbjuda olika upplägg och utbildningar utifrån vilka behoven och förutsättningarna är. Ta kontakt med vår utbildningsledare så kan han berätta mer. Här följer information om upplägg och vad leanstrategin innebär i våra utbildningar:

Inom Lean är vikten av allas delaktighet grundläggande.  Alla är viktiga och måste bidra till verksamhetens utveckling och då måste vi se alla i vår verksamhet och vara lyhörda samt ge möjligheter till att jobba med just slöserierna och att utmana oss till att göra allt lite bättre än i går.

 

Här berättar vår utbildningsledare Glen Johansson kort om IUC / Stål & Verkstads lean-program.

 

Ledarskapet måste vara fokuserad på att ständigt följa upp det vi gör och ge verksamheten resurser för arbetet med Lean.

Detta kommer att ge en mer effektiv verksamhet som motverkar resursslöseri och minskar utgifterna Det går snabbare att tillverka än tidigare, det skapar delaktighet och energiskapande initiativtagande hos medarbetarna. Vi får ett kortare flöde som ökar leveranssäkerheten, kvalitén blir en självklarhet med ”Rätt ifrån mig” -tänk.

Lean metoden/filosofin går att applicera i alla verksamheter, allt från fordonsindustrin (där det startade) till Stål- elektronik industrin till, sjukvården, polisen ja alla är betjänta av att se hela verksamhet och förstå den och dess möjligheter.

Vår utbildningsledare inom leanprogram, Glen Johansson, har under flera år med sina utbildningar inom leantänk, skapat bättre lönsamhet, större arbetsglädje och ökad produktivitet inom en mängd verksamheter.

 

 

Hur upplägget kan se ut:

Man gör en analys av verksamheten för att se vad behoven är, har en dialog utifrån nuläget, det vill säga, den kultur man har och ser de framsteg som verksamheten genomfört tidigare. Det är viktigt att bygga filosofin efter den egna verksamheten och inte kopiera ett annat lyckat Lean projekt. Ledningen måste bli insatt i vad som krävs av den och man sätter upp en projektplan med en vision. Sen delar man upp i olika delmål.

Därefter skall all personal få en grundutbildning i Lean, där man bygger upp filosofin stegvis genom ett lärande och full delaktighet av alla i verksamheten, på olika nivåer.

 

Ledarskapsutbildningar

(1-3 dagar med möjlighet till personlig coaching)

 • Vilken profil har jag som ledare, hur jobbar jag med min profil?
 • Hur utvecklas en grupp och vad är ledarens roll i detta?
 • Hur utvecklar jag mig själv som ledare? Hur utvecklar jag mina underställda ledare?
 • Hur jobbar jag med en krissituation? Kris och personal hantering.
 • Utvecklingssamtal.
 • Introduktion av nyanställda
 • Skapande av ett engagerat förändringsarbete, min roll som ledare?
 • Ett strukturerat och visuellt ledarskaps arbete.
 • Team utveckling, engagerade Team som tar ansvar.
 • Uppstart av förbättringsarbete, anpassat till den egna verksamhetens förutsättningar.
 • Anpassade Lean utbildningar (1-10 dagars)
 • Uppstart EA (Effektiva arbetsplatser som bygger på 5S samt SAM)
 • Personal och konflikthantering: Hur uppstår konflikter och hur hanterar vi dem? Hur ser vi en konflikt som något positivt?

 

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Glen Johansson
Tel: 070-203 13 71
glen.johansson@staging.iucstalverkstad.se

Profilbild
Glen Johansson Utbildningsledare inom LEAN Glen har 20 års erfarenhet av förbättringsarbete genom leantänk. Han har ett förflutet som officer samt som VD inom service- och processindustrin. Dessutom humanistisk tekniker som studerat fördjupande lean kunskaper på Chalmers Tekniska Högskola.

Relaterat