LEAN-Nätverket Wermland

LEAN Nätverket Wermland är ett erfarenhets– och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC / Stål & Verkstad och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet.

Inom LEAN-nätverket arrangeras träffar hos medlemsföretagen med olika ”teman”. Det kan handla om Ordning & Reda, Operatörsunderhåll, Daglig styrning, efterfrågestyrd produktionsplanering, Produktivt Underhåll mm.

 


En liten film om 2018-års Leankonferens

Nätverket arrangerar även avgiftsbelagda workshops och utbildningar inom olika områden, som är öppna för medlemmar. Genom samordning kan kostnaden reduceras.

Exempel på utbildningar som genomförts är ”Coachande ledarskap”, ”Ställtidsreduktion genom SMED-modellen”, Lean Produktion 7,5 hp i samarbete med Chalmers och Karlstads Universitet samt studieresor till företag utanför värmlandsregionen.

Varje år arrangeras en större konferens på Karlstad Universitet där någon populär och efterfrågad föredragshållare bjuds in dessutom genomför man workshops, bland annat i Lean factory simulatorn. Kostnaden för dessa täcks in av medlemsavgiften och är oftast helt kostnadsfri för deltagarna.

Som medlem i IUC/Stål&Verkstad har du fritt inträde till Årskonferensen på KAU.

Reportage från 2017 års Leankonferens >>

 

Nyfiken på Lean-Nätverket Wermland, kontakta Bosse Warg.
bo.warg@leanwermland.se

Profilbild
BOSSE WARG Ordförande LEAN-Nätverket Wermland

Relaterat