Lean affärsmodell – förbättra lönsamheten

Hur tänker du dig att din affärsmodell ser ut om fem eller tio år eller om sex månader? Vill du behålla din position på marknaden? Vill du avancera?

Förändrade kundbeteenden skapar idag stora utmaningar. En affärsidé är sällan unik, det är hur du realiserar din affärsmodell som särskiljer ett framgångsrikt företag från sina konkurrenter.

Affärsmodellen är central och det är där företagets förmåga att leverera kundupplevelse och konkurrenskraft avgörs. I en väldesignad affärsmodell skapas en helhet genom att föra samman strategi, modeller, förmågor, digitalisering och organisation.

 

Ett företag som gjort resan med Lean-affärsmodell är Nordic Husbilar i Kristinehamn. Läs reportaget  >>

 

Syftet med affärsmodellen

Utveckla företagets affärsmodell för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Genomförande

Vi börjar med en genomgång av Er affärsmodell, både nuläge och önskat läge. Utifrån det arbetet får vi fram ett par fokusområden vilka vi prioriterar tillsammans. Vi tar fram en plan med konkreta aktiviteter och driver arbetet framåt med regelbundna avstämningar och möten.

Upplägget

3 – 5 st. ej konkurrerande företag inom tillverkande industri. Möten och konkret arbete för respektive företag, samt träffar i grupp för erfarenhetsutbyte. Tidsperiod: 12 månader.

Din insats

Företagets ledning ska prestigelöst och kritiskt våga granska den egna verksamheten samt ha engagemang och vilja att utveckla företagets affärsmodell i syfte att förbättra företagets lönsamhet och hållbarhet. Deltagare från företaget är VD/Ägare och lämpliga nyckelpersoner.

Vår insats

Vi agerar rådgivare, coacher och pådrivare med ett ”ofärgat” helikopterperspektiv på verksamheten.

Samverkansprojekt

Projektet genomförs som ett Samverkansprojekt. Där företag inom ett regionalt stödområde har möjlighet att få kostnaderna täckta med upp till 50 % via Länsstyrelsen.

Priser

152 800 kr.

För företag som är medlemmar i IUC Stål & Verkstad är priset 142 800 kr.
För företag inom regionala stödområdet kan 50% finansieras av Länsstyrelsen.

Kontakt

Johan Skogström
Tel 070-601 08 96
johan.skogstrom@staging.iucstalverkstad.se

 

Profilbild
JOHAN SKOGSTRÖM Projektledare

Relaterat