Karlstad Lean Factory – leanspel i fabriksliknande miljö

 

Lean Factory är framtaget och drivs av ämnet maskin och materialteknik vid Karlstads universitet. Lean Factory är en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i en fabriksliknande miljö.

Med utgångspunkt i Lean Production involveras deltagarna i fokusering på kvalitet och produktionseffektivitet. Förmågan att se helhet och flödeseffektivitet tränas, vi lär oss att värdeflödet förbättras genom ett systematiskt förbättringsarbete och att mer värde skapas genom ett smartare arbetssätt.

Simuleringarna i Lean Factory vänder sig till anställda och arbetsgivare inom näringslivet.

 

LEAN FACTORY 1 – WORKSHOP MED PRAKTIK I FYRA TIMMAR

Ett leanspel genomförs i Lean Factory-simulatorn i fyra omgångar med mellanliggande förbättringsmöten. Teamen består av 7-10 deltagare från respektive företag och varje team har tillgång till en coach under spelets gång. Efter genomfört spel sammanfattas och diskuteras genomförande, resultat och koppling till Lean-principer. Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om Leanprinciper innan spelet.

KOSTNAD OCH TIDPUNKT

Kostnadsexempel: 22 400 SEK exkl. moms för en grupp om 8 deltagare. I kostnaden ingår kaffe.

Kontakta vår bokningskontakt för dialog om hur och när ni vill lägga upp er halvdag med Lean Factory och om kostnaden för det antal er grupp består av. En grupp kan bestå av 7-10 deltagare, maximalt kan 20 personer delta, dvs. två team.

 

LEAN FACTORY 2 WORKSHOP MED TEORI OCH PRAKTIK UNDER ÅTTA TIMMAR

I tillägg till Lean Factory 1, introduceras grundläggande principer inom Lean genom en teoretisk introduktion före spelet. Miniföreläsningar varvas också med det praktiska arbetet.

grundläggande Lean-principer och en helhetsbild av Lean
metod för Lean-pilot
styrtavlor
strukturerat förbättringsarbete
chefens roll
praktiska övningar

KOSTNAD OCH TIDPUNKT

Kostnadsexempel: 38 400 SEK exkl. moms för en grupp om 8 deltagare. I kostnaden ingår lunch och kaffe.

Kontakta vår bokningskontakt för dialog om hur och när ni vill lägga upp er heldag med Lean Factory och om kostnaden för det antal er grupp består av. En grupp kan bestå av 7-10 deltagare, maximalt kan 20 personer delta, dvs. två team.

 

SPELLEDARE I LEAN FACTORY

Lasse Jacobsson, universitetsadjunkt i maskinteknik
Jan-Erik Odhe, universitetsadjunkt i maskinteknik
Anders Wickberg, universitetsadjunkt i maskinteknik
Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik

 

Läs mer på KAU:s webb>>

 


BOKNINGSKONTAKT

Uppdragskoordinator Olle Sonesson
olle.sonesson@kau.se
Tel: 054 700 10 32, 0731 51 04 50

Uppdragskoordinator Nina Sundberg
nina.sundberg@kau.se
Tel: 054 700 23 59, 0761 26 04 37

Profilbild
Leo De Vin Utbildningsledare

Relaterat