Karlstad Lean Factory – leanspel i fabriksliknande miljö

 

Karlstad Lean Factory ™️ är framtaget och drivs av ämnet maskin- och materialteknik vid Karlstads universitet. Karlstad Lean Factory ™️ är en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i en fabriksliknande miljö.

Med utgångspunkt i Lean Production involveras deltagarna i fokusering på kvalitet och produktionseffektivitet. Förmågan att se helhet och flödeseffektivitet tränas, vi lär oss att värdeflödet förbättras genom ett systematiskt förbättringsarbete och att mer värde skapas genom ett smartare arbetssätt.

Simuleringarna i Karlstad Lean Factory™️ vänder sig till anställda och arbetsgivare inom näringslivet.

 

Karlstad Lean Factory™️  Halvdag – Workshop med praktik (4 tim)

Ett leanspel genomförs i Lean Factory-simulatorn i fyra omgångar med mellanliggande förbättringsmöten. Teamen består av 7-10 deltagare från respektive företag och varje team har tillgång till en coach under spelets gång. Efter genomfört spel sammanfattas och diskuteras genomförande, resultat och koppling till Lean-principer. Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om Leanprinciper innan spelet.

Karlstad Lean Factory™️  Heldag – Workshop med teori och praktik (8 tim)

I tillägg till Karlstad Lean Factory™️ 1, introduceras grundläggande principer inom Lean genom en teoretisk introduktion före spelet. Miniföreläsningar varvas också med det praktiska arbetet.
• grundläggande Lean-principer och en helhetsbild av Lean
• metod för Lean-pilot
• styrtavlor
• strukturerat förbättringsarbete
• chefens roll
• praktiska övningar

 

BOKNING

Kontakta Camilla Johanneson för dialog om kostnad och hur och när ni vill lägga upp er workshop med Karlstad Lean Factory™️ En grupp kan bestå av 7-10 deltagare, maximalt kan 20 personer delta, dvs. två team.

 


BOKNINGSKONTAKT

Camilla Johannesson, vd Karlstads universitets uppdrags AB
camilla.johannesson@kau.se
Tel: 054 700 12 45, 070-25 31 300


 

 

Förutom att du som arbetsgivare kan köpa skräddarsydda upplägg i Karlstad Lean Factory™️ finns nu även möjlighet att kostnadsfritt delta i ett projekt för små- och medelstora företag. Investeringen består i den tid ni som företag lägger på att delta i projektet.

 

Karlstad Lean Factory™️ 2 – Innovation och inkluderande börjar i simulatorn

Vad – Delta i innovativ simulering för att utöka/förbättra er verksamhet med stöd av universitetet.
Vem – Alla företag inom Värmlands län som klassificeras som SMF- Små och medelstora företag.
När – Med start från Februari 2020 till och med April 2021, när det passar ert schema.
Hur
• Börja med att samla data från ert företag, Universitet har mallar och kommer vara på plats hos er för insamlande.
• Identifiera kommande utvecklingsdelar tillsammans utifrån data samt framtidsvisioner.
• Genomföra en träningssimulering med stolar för att förstå och utvidga tankesättet hos ert team.
• Workshop på plats hos er på företaget för att bestämma vad vi ska simulera.
• Simulering av det överenskomna förslaget.
• Ni tar med er data och metoder hem för att fortsätta arbetet.
Tid – Hela organisationen/teamet 2,5 heldagar, Insamling av data, 1 tjänst 2 dagar samt Målsättning samt utvärdering, 1 tjänst 0,5 dagar

 


BOKNINGSKONTAKT

Emma Junghage, Utvecklingsingenjör Karlstad Lean Factory
Emma.junghage@kau.se
Tel: 054 700 24 36, 070-461 29 93


 

Profilbild
Jan-Erik Odhe Utbildningsledare

Relaterat