Produktionslyftets startprogram kring tjänstefiering till Värmland

Industriell tjänstelogik och tjänstefiering handlar om att fokusera på den nytta och det värde din produkt eller tjänst gör för din kund. Det kan innebära stora möjligheter till förnyelse och identifiering av nya affärsmöjligheter för ditt företag. Avgörande för framgång är att ni investerar tid och kraft – och att ni uthålligt kan driva en linje!

I startprogrammet arbetar ni utifrån temat tjänstelogik och tjänstefiering tillsammans med ett antal andra företag och Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter.

Ni kommer att få:
+ Ispiration till att förnya era erbjudanden.
+ Insikter om er affärspotential.
+ En modell att utgå ifrån då ni bygger er egen process för att arbeta enligt tjänstelogik.
+ Prova på verktyg.
+ Stöd i att bygga er process och komma vidare med er fortsatta utveckling.
+ Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat en första version av   ert eget arbetssätt för att skapa nya erbjudanden utifrån tjänstelogik och tjänstefiering.

Hela programmet finns här i Kalendern

 

 

Dela:
Tillbaka