Webinar: BraunAbility integrerar grönt förbättringsarbete

Produktionslyftet arbetar för att stödja utvecklingen av en hållbar industri genom att tydliggöra och förstärka hållbarhetsaspekten i de företagsprogram som erbjuds. Ett av företagen som nu integrerar grönt förbättringsarbete i sin verksamhet är BraunAbility i Stenkullen, som vi möter vid detta seminarium.

För den svenska industrin blir hållbarhetsfrågan allt viktigare. Utvecklingen drivs av regleringar och lagstiftning, men kanske ännu tydligare av krav och förväntningar från företagens kunder, personal, ägare och samhället i stort.

Ta del av BraunAbilitys arbete och få en inblick i metodiken för att integrera det gröna perspektivet i det löpande förbättringsarbetet …

Dela:
Tillbaka