Populär "Värmlandsresa" gick till Munkforssågar och Harry Holms i Munkfors


 
Värmlandsresan är en satsning från industriklustret IUC / Stål & Verkstad. Kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän bjuds av styrelsen i IUC / Stål & Verkstad regelbundet in till träffar hos industriföretag runt om i Värmland.
Syftet är att ge företagen möjlighet att visa upp sin verksamhet och därigenom skapa större insikt och ökad kunskap kring framgångsfaktorer, utmaningar och behov i industrin.
Se filmen från Värmlandsresans till Harry Holms och Munkforssågar >>
 

Dela:
Tillbaka