Här möter politikerna företagen ute i verkligheten

Denna gång gick Värmlandsresan till Åmotfors i Eda Kommun och Ammunitionsfabriken Norma och Antiphon, producent av ljudreduktion och tysta lösningar.

IUC:s Värmlandsresa är en fin och unik möjlighet för de värmländska företagen att få visa upp sin verksamhet för politiker och beslutsfattare i regionen. Ett sätt att skapa inblick och förståelse för företagens behov och utmaningar.

”Ett av syftena med Värmlandsresan är att få politikerna att flytta upp industrifrågorna i prioriteringshögen”

Mattias Säfström, VD, IUC Stål & Verkstad

På plats i Åmotfors denna varma försommardag fanns flera engagerade representanter från riksdag, region och kommun.

Ingela Sjöstedt, HR Chef på Norma som producerar amunition för sportskytte och
jakt, förklarade att hela 43 procent av de anställda i produktionen är kvinnor .

Förutom rundvandring i produktionen blev det stort fokus på hållbarhet och grön omställning. Berit Andersson, VD på Antiphon, som tillverkar ljudisolerande material till bilindustrin förklarade att de är inne i ett viktigt omställningsarbete. 

-Hårdare krav från kunderna på hållbar utveckling skapar nya utmaningar. Inte minst vad det gäller produktutveckling.

Läs mer (NWT) om Värmlandsresan till Åmotfors här >>


OM VÄRMLANDSRESAN
Värmlandsresan är en regional aktivitet där kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän bjuds in av IUC / Stål & Verkstad till träffar hos industriföretag runt om i Värmland fyra gånger per år. Syftet är att ge företagen möjlighet att visa upp sin verksamhet för beslutsfattarna och därigenom skapa större insikt och ökad kunskap kring framgångsfaktorer, utmaningar och behov som den värmländska industrin har.


Dela:
Tillbaka