Övning i ställtidsreduktion (SMED) hos ett värdföretag 

SMED syftar till att ställa om en maskin/maskingrupp från att tillverka en produkt till
att tillverka en annan på så kort tid som möjligt. Många gånger rör det sig inte om några
stora investeringar för att reducera maskiners totala omställningstid. SMED har visat sig
vara den i särklass bästa metoden för att reducera ställtider i maskiner och utrustningar. (Workshopen är en fortsättning på workshopserien Utveckling, förändring och omställning inom skärande bearbetning).

Upplägg

Vi studerar ett ställ som normalt tar 30-90 min. Vi är max 4 företag och totalt max 10 personer.

Målgrupp

Målgruppen är beslutsfattare som driver kortare omställningar: produktionsteknik, personal som ”ställer” och produktionschefer.

Plats

Hos ett värdföretag. 

Program

 En heldag ca kl 8-16: .

  • Ett teoripass ca 45 min: Varför kortare ställ samt hur vi går tillväga rent praktiskt
  • Ut i verkligheten och kartlägg. Flera personer deltar, checklistor finns. En som dokumenterar, en tar tid, en kartlägger ställarens arbetsplats och ev en som filmar eller fotar.
  • Därefter genomgång av kartläggning i ett grupprum och börjar analysera/studera inre resp yttre ställ, vilket resulterar i stationens förutsättningar för kortare ställ.
  • Tar fram en handlingsplan med aktiviteter tillsammans med gruppen.
  • Företaget själva genomför ”stället” vid ett senare tillfälle, då de följer handlingsplanen och analyserar själva och ser ytterligare finjusteringar som reducerar stället.

Uppföljningsmöte

Ett gemensamt uppföljningsmöte via Teams för att se hur värdföretaget har trimmat stället utifrån handlingsplanen. Möjlighet för alla deltagare att ställa frågor.

Workshopledare

Roger Lundin, RISE

Kostnad – riktlinje

Kontakt och anmälan

Glen Johansson – 070-203 13 71
glen.johansson@ iucstalverkstad.se

Workshopen är en fortsättning på workshopserien Utveckling, förändring och omställning inom skärande bearbetning.

Dela:
Tillbaka