Tekniksprånget styr fler unga till tekniska utbildningar och industrin!

Om du behöver ny teknisk kompetens i framtiden! Ta steget vidare med Tekniksprånget. Det styr fler unga till tekniska utbildningar och industrin!

Om ditt företag behöver anställa ingenjörer i framtiden kan Tekniksprånget vara precis det du letar efter. Genom att erbjuda praktikplats till unga som funderar på ingenjörsyrket kan du vara med och inspirera och fånga upp kompetensen redan i dag

”För att kunna erbjuda unga praktikplatser behöver vi agera tillsammans”

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen genom att attrahera fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Tekniksprånget får fler unga som tvekar inför en teknisk utbildning att ändra uppfattning och bidrar till att öka andelen kvinnor på de tekniska högskolorna. Här gör Tekniksprånget skillnad och efter avslutad praktik vill åtta av tio bli ingenjör. Hälften av dem är kvinnor.

Varför medverka i Tekniksprånget?

 • Möjlighet att stärka bilden av er som en attraktiv framtida arbetsgivare bland unga talanger.
 • Tillgång till ny kompetens som stimulerar innovation och förändring.
 • Möjligheten att påverka ungas vägval och er framtida kompetensförsörjning.
 • En chans att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till ungdomars utveckling.
 • Ledarskapsutveckling och kunskap om hur morgondagens arbetskraft motiveras.

Informationsträff 25 augusti

För att kunna erbjuda unga praktikplatser behöver vi agera tillsammans. I Värmland samarbetar Tekniksprånget med Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province. Den 25 augusti kl. 8.00 – 9.00 har vi en digital informationsträff där vi berättar mer.

Plats: Karlstad Innovation Park, Innovation Hub, Sommargatan 101A, plan 3.

Kontakta Tekniksprånget idag

Företag som vill vara med, kontakta: Linus Brandin, 0720-775 987, eller läs mer på www.teknikspranget.se

 • Projektnamn: Tekniksprånget
 • Mål och syfte: Säkra framtida teknisk kompetensförsörjning för industrin i Värmland
 • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda.
 • Projektledare: Josephine Shapiro
 • Huvudfinansiär: Tekniksprånget
 • Samverkanspartners: Tekniksprånget, IUC/Stål & Verkstad, Paper Province, Stiftelsen Compare