Robotlyftet

 

Behöver ni förbereda er för en investering i automation och/eller robotteknik? Ni kan få stöd för insatsen via en automationscheck från Tillväxtverket.

Automationschecken kan användas för att till exempel:

 • projektera eller förbereda företaget inför en automations-/robotlösning
 • simulera och prova en automations-/robotlösning
 • förbättra produktions- och arbetsflöden, tillverkningsmoment och arbetsmiljö
 • genomföra kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering av program.

För att ansöka om en Automationscheck behöver ni först göra en kartläggning och analys av er produktionsprocess och affärsmodell. Ni kan välja att ta kostnadsfri hjälp från en av IUC’s oberoende coacher eller göra det på egen hand.

Läs allt om Robotlyftet här >>

Kontakt: Johan Skogström, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se 
eller 0706-010 896

 

 • Projektnamn: Robotlyftet
 • Mål: Få företag att ansöka om automationscheck, upp till 150 000 kr i stöd. Mer automation och robotar i svensk industri.
 • Syfte: Ökad kunskap genom förutsättningsstudier och utbildningsinsatser tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.
 • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda inklusive ev. koncerntillhörighet.
 • Projektperiod: pågår till juni 2021
 • Kostnad för projektdeltagande: Kostnadsfritt
 • Finansiellt stöd: Kostnadsfri kartläggning och analys.
  Minst 50% medfinansiering av automationscheck
 • Projektledare: Johan Skogström
 • Finansiärer: Tillväxtverket

Mer om Robotlyftet IUC Sverige >>

Intresseanmälan >>

Om Robotlyftet hos Tillväxtverket >>

 

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.