SIAM – Materialteknik

 

För att kunna svara upp mot slutkundens förväntningar på en detaljs eller konstruktions prestanda måste våra metaller ha de rätta egenskaperna.

Dessa egenskaper påverkas inte bara av metallens kemiska sammansättning, så som kromhalten i rostfritt stål eller kolhalten i kolstål, utan i allra högsta grad av processer som gjutteknik, varmbearbetning, värmebehandling, kallbearbetning, maskinbearbetning och färdigställning.

Våra små och medelstora företag lever med samma tekniska utmaningar som de stora företagen, men de saknar ofta resurserna att rutinmässigt utföra ett systematiskt processutvecklingsarbete.

SIAM-projektet är tänkt att stötta SMF i deras arbete med processuppföljning och processutveckling. Företagets motivation kan variera allt från kvalitetsuppföljning och problemlösning till nya material eller processer.

Kontakta Jörgen Andersson så berättar han mer på 073-027 74 70 eller jorgen.andersson@bergsskolan.se

 

Häng med på en tur, tillsammans med vår processledare Jörgen Andersson, i Bergskolans materialtekniska labb och möt verkstadsföretaget Fricweld i Hällefors som fick stöd och vägledning inom material- och metalliseringsteknik inom SIAM.
  • Projektnamn: Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag – SIAM
  • Mål: Projektets övergripande mål är att ge målgruppsföretagen reella förutsättningar och möjligheter att förstärka sin innovations- och konkurrenskraft genom ökad processkunskap och ökande möjligheter till automation och digitalisering av sina produktionsprocesser.
  • Syfte: Företaget ska efter projektdeltagandet ha metodiskt genomfört en genomlysning av ett av sina processteg i produktionen, och förhoppningen är att företaget ska själva kunna utföra liknande genomlysningar på andra delar av produktionen.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag (max 250 anställda)
  • Projektperiod: 2019-01-01 till 2022-04-30
  • Kostnad för projektdeltagande: Kostnadsfritt
  • Projektledare: Jörgen Andersson
  • Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland