Ett Kompetenslyft för industrin

Det kan handla om ny eller utökad kunskap i programmering, hur man är en bra ledare, vet hur man agerar om man faller ur en skylift eller att hålla medarbetare uppdaterade i den senaste utvecklingen. Utan kompetens står verksamheten stilla.

Det kan vara svårt att få till utbildningar samtidigt som verksamheten måste rulla på, speciellt när personalen måste åka i väg på kurs. Fast behöver man alltid skicka iväg medarbetarna för att de ska utbilda sig? Nej, idag finns det flera olika sätt som till exempel E-learning eller livestream. Vill du veta mer så fråga oss.

”Det ska vara utbildningar som höjer deltagarens kunskap så de bättre matchar företagets och arbetsmarknadens behov”

Hur kan vi då hjälpa er kompetensutveckla era anställda?

Genom ett ESF (Europeiska Socialfonden) där IUC Stål & Verkstad i samarbete med Region Värmland, IF Metall, Unionen och Teknikföretagen erbjuder en bred flora av utbildningar. Det kan vara inom säkerhet och arbetsmiljö, teknik och tillverkning, ledarskap, effektivitet, IT och marknad. 

För att ta del av möjligheten ska ni vara ett industriföretag i Värmland med max 249 anställda. Man kan ingå i en koncern men hela koncernen får inte ha fått försumbart stöd för mer än 200 000 Euro de senaste tre åren. 

Vad innebär det att ta del av erbjudandet?

Det är en deltagaravgift på 1000 kr/deltagare samt att alla som deltar i en utbildning måste varje månad man tar del av en utbildning signera en närvarorapport digitalt eller manuellt. 

Alla som deltar ser vi helst tar del av en digital jämställdhet och mångfaldsutbildning. 

Vilka utbildningar kan ni ta del av?

Det ska vara utbildningar som höjer deltagarens kunskap så de bättre matchar företagets och arbetsmarknadens behov. 

De begräsningar som finns är att det måste vara inom ramen för det som vi kan upphandla och som kan slutföras inom tidsram. 

  • Projektnamn: Kompetenslyft
  • Mål: Stärka konkurrenskraften genom att kompetensutveckla medarbetare inom industrin.
  • Syfte: Genom kompetensutveckling stärka medarbetarnas position på företaget och arbetsmarknaden.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag i Värmland upp till 249 anställda.
  • Projektperiod: 2021-12-01 till 2023-04-30
  • Kostnad för projektdeltagande: 1000 kr/medarbetare
  • Projektledare: Louise Torevik
  • Finansiärer: ESF – Europeiska Socialfonden 

Vill du veta mer kontakta:

Louise Torevik 072-203 11 12  louise.torevik@iucstalverkstad.se
Lola Bolmstedt  073-574 27 05  lola.bolmstedt@iucstalverkstad.se