Coachning som lyfter er konkurrenskraft

 

Behöver ni ställa om i er tillverkning men lider brist på kompetens kring ny teknik? Saknar ni en strategi kring grön och hållbar utveckling när kraven från er kund ökar? Har ni behov av en effektivare affärsmodell och marknadsplanering? Vill ni förbättra och skapa ett smartare flöde i affärssystem och produktion eller är digitalisering och automation er stora utmaning?

Vilka utmaningarna än är kan vi ger er stöd och professionell vägledning i Smart-In, ett innovationsprojekt där ni kan utveckla er verksamhet för att öka er konkurrenskraft.

”Det direkta mötet med företaget är centralt och grundläggande”


Det direkta mötet är centralt
och grundläggande. Därför lägger vi också stor vikt vid den personliga kontakten mot företaget. Det kan vara på plats, direkt ute i er verksamhet eller digitalt online, beroende på förutsättningar och behov.

Vid vår första träff, som är kostnadsfri och helt förutsättningslös, genomför vi en grundlig behovsanalys där vi går igenom företagets utmaningar och möjligheter. Du får din egen kontakt med en av våra processledare som lyssnar, vägleder dig och hittar de experter du behöver och utifrån det område du vill koncentrera insatsen till.

Blir du nyfiken och vill veta mer kontaktar du Mattias Säfström: mattias.safstrom@iucstalverkstad.se eller på 072-227 44 82

Välkommen in i Smart-In!

 

  • Projektnamn: SMART IN
  • Mål: Stärka konkurrenskraften i regionens stål- och verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad innovationsförmåga.
  • Syfte: Ökat antal innovativa SME i Värmland. Attraktivare industri, Stärkt samverkan mellan samhälle, företag och akademi
  • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda.
  • Projektperiod: 2020-03-01 – 2023-02- 28
  • Kostnad för projektdeltagande: 5000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår.
  • Finansiellt stöd: upp till 40 000 kronor
  • Projektledare: Mattias Säfström
  • Finansiärer: Tillväxtverket, Region Värmland, Kristinehamns Kommun, Munkfors Kommun, Karlstads Kommun, Säffle Kommun, Arvika Kommun, Storfors Kommun.

Region Värmland logo