Ställ om – Corona

 

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och andra regioner hårt. Många små och medelstora företag behöver snabbt få akuta och direkta rådgivnings- och stödinsatser.

IUC / Stål & Verkstad stöttar er verksamhet inom flera områden med insatser och vägledning inom ramen för projektet ”Ställ om”

Trapp-figuren visar på olika nivåer där ni kan identifiera just er situation i dagsläget. Där finner ni exempel på några av de områden vi kan stötta inom. Utifrån era behov tittar vi på vilka utvecklingsmöjligheter och insatser som kan göras.

Hör av dig så bokar vi in ett möte, berättar mer och hjälper dig vidare >>

  • Projektnamn: Ställ Om – Corona
  • Mål: Stärka konkurrenskraften i regionens stål- och verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad innovationsförmåga.
  • Syfte: Stötta SMF som drabbats av problem i sin verksamhet till följd av COVID 19.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag upp till 249 anställda.
  • Projektperiod: Under 2020-2022
  • Kostnad för projektdeltagande: 5000 kronor per företag för medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och 7000 kronor för ickemedlemmar där medlemskap under 1 år ingår
  • Finansiellt stöd: 30 000 kronor
  • Projektledare: Mattias Säfström
  • Finansiärer: EU, Tillväxtverket

OM STÄLL OM – Ett gemensamt klustersamarbete

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och andra regioner hårt. Många små och medelstora företag behöver snabbt få akuta och direkta rådgivnings- och stödinsatser. Karlstad Innovation Park har därför samlat Värmlands tre största näringslivskluster som tillsammans kan erbjuda olika typer av stöd och vägledning till en stor bredd av värmländska små och medelstora företag i ett gemensamt EU-projekt som heter “Ställ om!”. Compare, som stöttar inom området digital omställning, Paper Province inom tjänsteutveckling riktat mot alla sorters företag och IUC Stål & Verkstad i stödinsatser för industri och industrinära företag. Även ALMI Värmland och Visit Värmland driver liknande satsningar där du som företag kan få stöttning utifrån att ha drabbats av coronakrisen.