Industriråd Värmland

 

För att klara kompetensförsörjningen och möta bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin har de tre industriklustren Paper Province, Compare och IUC/Stål&Verkstad tillsammans med Teknikcollege Värmland, Region Värmland och ett antal industriföretag och fackliga organisationer gått samman och bildat Industriråd Värmland.

Nu har fem regionala yrkescenter med inriktning mot industri på fem orter i länet (Utökades från och med 2020 till sex regionala yrkescenter). Dessa erbjuder yrkesutbildningar med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov.

Kontakt: Mattias Säfström: 072-227 44 82, mattias.safstrom@iucstalverkstad.se