Om Hållbart företagande – Kil

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province i höst. Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminariets gång, med erfarna miljökonsulter.

TRÄFF 1 • 28 SEPTEMBER • KL. 15.00
KilArena, Matsalen, Kil

TRÄFF 1 • VARFÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR? 
• Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
• Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
• Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

TRÄFF 2 • HUR JOBBAR JAG HÅLLBART? 
Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
• Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
• Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

TRÄFF 3HUR BLIR MITT FÖRETAG MER KONKURRENSKRAFTIGT OCH UTVECKLINGSBENÄGET?
Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Dela:
Tillbaka