Om Hållbart företagande och rundvandring i Gåsgruvan (Filipstad)

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province i höst. Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminariets gång, med erfarna miljökonsulter.

Träff 2, Hållbart företagande – Filipstad (Ö:a Värmland)

14 september kl. 14.00 (OBS! ny tid) • Plats: Gåsgruvan / SMA Mineral • Filipstad.

Träff 1 • Varför hållbarhetsfrågor? 

  • Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag.
  • Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kundrelationer och din konkurrenskraft.
  • Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

Träff 2 • Hur jobbar jag hållbart?

  • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
  • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
  • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

Träff 3 • Hur blir mitt företag mer konkurrenskraftigt och utvecklingsbenäget?

  • Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Dessutom, rundvandring i Gåsgruvans kalkstensbrott!

Alla deltagare får dessutom en spännande rundvandring i Gåsgruvan, En plats med anor från mitten av 1800-talet, där företaget SMA Mineral idag bryter kalksten för bland annat byggindustrin, asfaltstillverkning och sjökalkning. Missa inte det!

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)

Delta i den andra av tre träffar. Du kan välja att delta i ett eller flera tillfällen. Datum för kommande träffar meddelas vid första träffen.

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Dela:
Tillbaka