Om validering – att kompetensförsörja smartare genom befintlig personal

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar som både offentliga och privata aktörer står inför.

Vi vet med säkerhet att vi inte kommer att kunna kompetensförsörja utifrån allas önskemål och behov men vi kan kompetensförsörja smartare så att vi använder de personella resurser vi har på ett bättre sätt.

Validering är ett effektivt verktyg i den omställningen och nu bjuder vi in till en dag där det finns möjlighet att få reda på mer om verktyget, vilka möjligheter som det kan öppna upp för och hur du kan använda det i din verksamhet. 

Något om innehållet

Nationella myndigheter såsom Myndigheten för Yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Universitets- och högskolerådet ger en faktabaserad nulägesbild.
Lokala och regionala exempel redovisas och vi resonerar tillsammans hur vi bäst går vidare med möjligheterna kring verktyget validering.
Förmiddagen innehåller redovisningar från myndigheter och eftermiddagen blir praktiska exempel med diskussion i mixade grupper.
En målsättning med dagen är att vi ser fler möjligheter med validering och att vi ser den bredd som finns inom utbildning och branscher. 

Praktisk info

När: 22 november 2023.
Klockan: 09:00 – 15:30
Plats: Karlstad CCC
Deltagare: Myndigheter, branscher och branschföreträdare, utbildningsaktörer, personal- och omställningsorganisationer, skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare. 
Det är ett brett deltagande bland de som inbjuds till konferensen. Avsikten är att alla valideringsaktörer träffas vid samma plats och tillfälle.
Fika och lunch: Gemensam fika och lunch
Anmälan om deltagande till jan-erik.andren@regionvarmland.se 
Senast 15 november

Dela:
Tillbaka