Ökat hållbarhetstryck på mindre industriföretag

Aktuell Hållbarhet: Ökade krav och nya regelverk berör inte bara de större företagen. Även små och medelstora industriföretag ser samma utveckling, enligt Aktuell Hållbarhet.

Efterfrågan på mätetal kopplade till hållbarhet från kunder och investerare har ökat från 23 till 31 procent, respektive 20 till 29 procent för de mindre industriföretagen. Därmed har hållbarhetsfrågorna fått en mer strategisk plats bland företagen, där sex av tio företag nu bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Det visar en undersökning bland organisationen Teknikföretagens medlemsföretag. Undersökningen är en uppföljning på en motsvarande enkät som gjordes 2019 och nu anger även en högre andel företag att hållbarhetsarbetet även bidrar till innovationskraften i företagen.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Dela:
Tillbaka