Ökad regional produktion blir alltmer nödvändig för fordonsindustrin

Roland BergerFör fordonsindustrin och dess underleverantörer kommer ökad regional produktion att bli alltmer viktig och nödvändig. Ökande handelsspänningar, stigande logistikkostnader och långvariga gränsstängningar orsakade av den global pandemin kommer att driva på denna förändringsprocess.

För att lyckas med denna omvandling måste biltillverkare och underleverantörer men även industrin som helhet regionalisera sina produktionsstrukturer. I mycket konkreta termer så måste det ömsesidiga beroendet mellan produktion och leveranskedjan hanteras optimalt för att motverka stigande logistikkostnader, risken för leveranstopp och felaktiga leveranser. 

Framtidens tillverkningsstrategi kommer därför alltmer att baseras på mottot “Producera och gör dina inköp där du säljer”.

Källa: Roland Berger

Dela:
Tillbaka