Nytt projekt för att hjälpa företag inom grön omställning

Vill du få hjälp med frågor inom hållbarhet, digitalisering, kvinnligt ledarskap eller kompetensförsörjning? Under hösten 2023 påbörjas det treåriga projektet Grön industriväxt som riktar sig till små och medelstora företag i Värmland och Kongsvingerregionen i Norge.  

– Det känns roligt att alla projektdeltagare är på plats och att vi kan påbörja arbetet. Just nu är vi i uppstartsfasen, men kommer att kontakta ett flertal företag och individer för att diskutera upplägg och deltagande. Vi vill att deltagarna ska känna att det ger nytta inte bara långsiktigt utan även på kort sikt genom att ge dem rätt verktyg, säger Jerker Andersson, projektledare för Grön industriväxt på IUC Stål & Verkstad. 

”Det gränsöverskridande arbetet ger oss möjligheten att dela erfarenheter med varandra som i sin tur ger oss rätt förutsättningar för att hjälpa fler företag”

Projektet Grön industriväxt är ett samarbete mellan näringslivsklustrena IUC Stål & Verkstad och 7sterke i Norge och är finansierat av Interreg Sverige-Norge, Region Värmland och Innlandet fylkeskommune. Insatserna inom projektet riktar sig till små och medelstora företag inom industri och industrinära verksamheter i både Värmland och Kongsvingerregionen.

– Det gränsöverskridande arbetet ger oss möjligheten att dela erfarenheter med varandra som i sin tur ger oss rätt förutsättningar för att hjälpa fler företag att komma framåt i arbetet kring hållbarhet och digitalisering, säger Jerker Andersson.  

Fyra områden

Projektet är fördelat på fyra olika områden: hållbarhet, digitalisering, kvinnligt entreprenörskap och ledarskap samt framtidens kompetens. Syftet är att bidra till ökad hållbar tillväxt genom att stärka företagens kompetens inom hållbar produktion, utveckling av hållbara affärsmodeller och effektivt värdeskapande genom digitalisering. 

– Vi blir bättre om vi gör det tillsammans. Därför vill vi skapa förutsättningar för kunskapsöverföring mellan företag och akademi samt skapa nätverk för erfarenhetsutbyte inom så väl kvinnligt ledarskap, hållbarhet och digitalisering, säger Jerker Andersson. 

Logotyp Interreg SVerige-Norge Medfinansieras av Europeiska unionen
Dela:
Tillbaka