Nytt kompetensnätverk för ledare inom industrin

IUC / Stål & Verkstad driver idag flera olika nätverk. Syftet är att erbjuda en mötesplats där personer med liknande yrkesroller och utmaningar får en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Vårt kompetensnätverk – Produktionsledning vänder sig till dig som är produktionsledare, arbetsledare eller produktionschef. Vad rollen kallas är mindre viktigt, det deltagarna ska ha gemensamt är att man i jobbet leder andra. Genom att delta i nätverket hjälper vi varandra i en ofta ensam roll som ibland kräver snabba beslut i oväntade situationer.

Nätverksträffarna utvecklas efter deltagarnas behov. I nätverket får du inspiration och nya idéer, ta del av andras erfarenheter och diskutera olika sätt att jobba smartare, mer långsiktigt och hållbart. Träffarna ger dig som deltagare även möjlighet att utöka ditt eget nätverk.

Läs mer >>

Dela:
Tillbaka