Nytt digitaliseringsprogram i höst – Förbättra din verksamhet och behåll din konkurrenskraft!

I höst startar ett nytt program inom digitalisering för dig som vill effektivisera din verksamhet och stärka din konkurrenskraft. Vårt program erbjuder en möjlighet att delta i en förutsättningsstudie som hjälper företag att snabbt komma i gång och utnyttja de många möjligheter digitalisering har att erbjuda. Vi hjälper dig att undersöka effektivare arbetsprocesser genom modern teknik för att öka er konkurrenskraft.

Programmet startar i september med en gemensam inspirationsdag där vi går igenom vad digitalisering innebär, vad det kan betyda för ditt företag och konsekvenserna av att inte ta del av den digitala förändringen. Du kommer även att få höra inspirerande föreläsningar om företag som framgångsrikt har lyckats med sina digitaliseringssatsningar.

Under programmets gång kommer vi att besöka varje deltagande företag och analysera er digitala mognad och identifiera era möjligheter för digitalisering. Därefter hålls ett digitalt möte där vi presenterar våra förslag och prioriterar de viktigaste insatserna. Programmet avslutas med en gemensam träff där de deltagande företagen delar sina resultat och erfarenheter. Programmet sträcker sig över fyra månader och avslutas i december. Insatsen omfattar 20 timmars kvalificerad coachning samt 20 – 30 timmars arbete från respektive företag.

  • Anmälan är öppen fram till: 31 augusti
  • Programstart: 10 september 2024
  • Programavslut: 10 december 2024
  • Gemensamma träffar: 10 september och 10 december i Charlottenberg, klockan 09.30 – 15.00. 
  • Coachning: 20 timmars individuell coachning mellan våra träffar, individuellt besök hos varje företag och digitala träffar under programmets gång.
  • Kostnad: För medlemsföretag hos IUC Stål & Verkstad är kostnaden 3000 SEK, för icke-medlemmar 4000 SEK. I Norge är kostnaden 4000 NOK.

Programmet är en del av projektet Grön Industriväxt, finansierat av Interreg Sverige – Norge. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan 7sterke i Innlandet fylke och IUC Stål & Verkstad i Värmland, strävar vi efter att effektivisera företagens verksamhet för att öka produktiviteten och konkurrenskraften.

Logo Interreg Sverige - Norge
Dela:
Tillbaka