Nya finansieringsstöd för publik laddning för tunga fordon 

Just nu finns det möjlighet att söka stöd för publik laddning för tunga fordon via en utlysning hos Energimyndigheten. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna anbud för etablering av publika laddstationer för tunga och lätta fordon via Klimatklivet i höst.

Publik laddning Klimatklivet

Länsstyrelsen bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur, det vill säga laddinfrastruktur som är tillgänglig för allmänheten.

Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende publik laddinfrastruktur. Samrådet riktar sig både till aktörer som avser att söka stöd för publik laddinfrastruktur och aktörer som avser att uppföra publik laddinfrastruktur utan stöd​

Är ni en aktör som planerar att uppföra en publik laddstation eller på annat sätt berörs av länets utveckling avseende publik laddinfrastruktur?
Nej: Då är den här informationen inte riktad till er.
Ja: Då kan ni behöva delta i Klimatklivets samråd om stöd till publik laddinfrastruktur.

Är ni i behov av statligt investeringsstöd för att uppföra en publik laddstation?
Nej: Då behöver ni anmäla er laddstation i Klimatklivets samråd. Platsen ni tänker uppföra laddstationen på stängs då i utlysningen, eftersom utbyggnad där kan ske utan statligt investeringsstöd.
Ja: Då behöver ni under Klimatklivets samråd se om den plats ni tänker uppföra laddstationen på är öppen för att söka stöd på i utlysningen. Om platsen inte är öppen för att söka stöd på, men ni anser att det finns ett behov av utbyggnad av publik laddning på platsen, har ni möjlighet att anmäla detta i samrådet.​

Samrådet äger rum från den 14 augusti till och med den 25 augusti 2023. Samrådet genomförs skriftligt. Samrådsunderlaget består av kartmaterial över platser som är preliminärt öppna eller stängda i den kommande utlysningen.

Observera att kartorna uppdateras den dagen samrådet öppnar och att det är det uppdaterade kartmaterialet som samrådet baseras på

Mer information om detta finns att läsa här; Samråd om stöd till publik laddinfrastruktur | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)​​​

Välkomna att delta i samrådet och sprid gärna informationen vidare till berörda aktörer.

Publik laddning Energimyndigheten

För kännedom så finns en öppen ansökan gällande tunga fordon hos ​Energimyndigheten som utlyser högst 350 miljoner kronor till utbyggnad av infrastruktur för regionala elektrifieringspiloter i form av strategiskt placerade laddstationer för tunga godstransporter på väg.

​Energimyndigheten välkomnar nu ansökningar från såväl företag som offentlig sektor, gärna i en kombination av olika typer av aktörer.​​

Mer om detta finns att läsa här; Utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (energimyndigheten.se)

Sista dag för ansökan är 15 sep 2023.

För mer info kontakta Pernilla Gälldin, Processledare, Regional utveckling Länsstyrelsen Värmland
Tel: +46 (0)10-224 73 36, pernilla.galldin@lansstyrelsen.se

Dela:
Tillbaka