Schyst webbplats lanserad på Sveriges största jämställdhetskonferens

Nu har Region Värmland tillsammans med näringslivsklustren IUC Stål & verkstad, Compare och Paper Province lanserat en webbplats med kunskap och verktyg för att skapa mer jämställda och inkluderande verksamheter. På schyst.se finns bland annat inspiration och goda exempel på hur du jobbar med inkluderande kommunikation och schyst arbetsmiljö.

Katarina Nordmark, Region Värmland

– Schyst.se är en digital kunskapsbank för dig som vill bli mer medveten om dina egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. Innehållet hjälper dig bland annat att kommunicera jämlikt och inkluderande på arbetsplatsen, på fritiden och i hemmet, säger Katarina Nordmark, projektledare i Attraktionskraft Värmland.

Attraktionskraft Värmland är en satsning mellan Region Värmland, Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province för att säkra den framtida kompetensförsörjningen i Värmland.

Från handbok till webb

2014 tog Region Värmland fram Schyst – en handbok till jämlik kommunikation som sedan starten har distribuerats i över 30 000 tryckta exemplar till hela Sverige. Nu har materialet uppdaterats och utökats till en digital kunskapsbank genom Attraktionskraft Värmland.

Den nya sidan lanserades och presenterades med en öppen föreläsning och i Schysts egen projektmonter under Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, på CCC i Karlstad. Attraktionskrafts Värmlands projektgrupp fanns på plats och berättade om möjligheterna med schyst.se, om att jobba med jämställdhet och mångfald för att skapa konkurrenskraft och bli en attraktiv arbetsgivare.

Schyst aktivitet i montern under Forum Jämställdhet med Gry och Elin från Paper Province.

En av nyheterna i plattformen är att den kan hjälpa företag och organisationer att skapa en schyst arbetsmiljö. Det innebär till exempel att tillgängliga lokaler och lämpliga arbetskläder är lika viktiga som en inkluderande möteskultur och ett språkbruk som alla känner sig bekväma med.

– Dagens arbetskraft kommer inte nödvändigtvis stanna kvar bara för att de har blivit anställda. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där de trivs, mår bra och har möjlighet att växa. Om företaget erbjuder en positiv arbetsmiljö kommer detta sprida sig, vilket gör det enklare att locka till sig nya medarbetare, säger Louise Torevik, projektledare, IUC Stål & Verkstad.

Louise Torevik, IUC Stål & Verkstad förklarar möjligheterna med Schyst.se.

Kartläggning bakom resultatet

– Styrkan i Attraktionskraft Värmland är att vi är många som engagerat oss i en av våra största gemensamma utmaningar, nämligen kompetensförsörjning. Vi har tillsammans lärt oss genom utbildningar och seminarier där vi fått mötas med våra olika perspektiv och utmaningar. Genom involvering från oss kluster, Region Värmland och vårt näringsliv har vi börjat förflyttningen och frågor som inkludering, mångfald och jämställdhet har numera en given plats i det gemensamma arbetet för att skapa ett attraktivt Värmland, säger Elin Appel, projektledare, Paper Province.

Emma Jakobsson, Compare

Under 2023 genomförde projektet en kartläggning som visade att verksamheterna i Värmland har viljan att driva ett jämställdhetsarbete – men att de saknade verktyg och utbildning.

– Ett viktigt mål med uppdateringen av schyst.se har därför varit att skapa en användarvänlig webbplats där en bred målgrupp kan hitta inspiration, kunskap och konkret material kopplat till jämställdhet och inkludering, säger Emma Jakobsson, projektledare, Compare.

Dela:
Tillbaka