Ny testarena för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar

Nu startar ett projekt, lett av Sustainable Steel Region, för att säkra industrins tillgång till kritiska reservdelar och komponenter. Syftet är att bidra till en resilient och konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.  

Basindustrin är beroende av reservdelar men oftast är leverantörskedjorna globala, vilket har visat sig sårbart när händelser i omvärlden påverkar handeln. Ett samarbete mellan Dalarna, Gävleborg och Värmland pågår för att stärka industrins konkurrenskraft. Nu tas samarbetet till nästa nivå med målet att reservdelar ska kunna produceras utifrån kundens behov och levereras lokalt, snabbt och med avsevärt mindre klimatpåverkan än idag.

”Initiativet ska hjälpa företagen att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer”

– Nicklas Tarantino, ansvarig för satsningen på Sustainable Steel Region. 

Fler lokala affärer och nya arbetstillfällen är förväntningar som satsningen ska ge men även minskade kostnader och risker för störningar.

– Om vi ska kunna tillgodose industrins behov av säkra och snabba reservdelar och komponenter krävs att vi gemensamt utvecklar leverantörssystem och nya tillverkningsmetoder i verkstadsindustrin, säger Stefan Jansson på Sustainable Steel Region, som leder det operativa arbetet.    

Dela:
Tillbaka