Ny rapport: Avgörande frågor för industrins utveckling

Automation Region: Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

”Vårt välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som kontinuerligt förnyar och ställer om”

– Sverige konkurrerar framför allt med ett högt tekniskt kunnande, forskning i världsklass och ett innovativt näringsliv, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region. Vårt välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som kontinuerligt förnyar och ställer om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Det är förmågor som vi måste fortsätta utveckla.

Automation Region har identifierat fem frågor som särskilt prioriterade under de kommande åren. Det handlar om att Sverige behöver:

  • Öka satsningarna på FoU och förbättra samverkan mellan akademi och näringsliv
  • Stärka industrins kompetensförsörjning och underlätta livslångt lärande
  • Ta en världsledande position inom digitaliseringens möjligheter
  • Driva satsningar för att påskynda industrins klimatomställning
  • Underlätta för utländska studenter och experter att komma till Sverige
Dela:
Tillbaka