NWT: Viktigt med automation och robotisering

NWT torsdag 13 september 2018

KARLSTAD: En överlevnadsfråga för tillverkningsindustrin

Det är en överlevnadsfråga för de små- och medelstora företagen inom tillverkningsindustrin att satsa på automation och robotisering, sa Eva Holmström, Karlskoga Automation, vid tisdagens konferens i Karlstad kring Automationsutmaningen och regeringens satsning, Robotlyftet.
– Om företagen inte sätter upp automation och robotisering på prioriteringslistan kommer Sverige som industriland att halka efter. Visst handlar det om mycket pengar, men vad är alternativet?
I den nya handlingsplanen för projektet, ” Smart industri” med regeringen och Tillväxtverket som avsändare finns projektet Robotlyftet, där den omfattande Automationsutmaningen ingår. IUC Sverige får i sammanhanget en viktig roll.

– Vi skall nu ut bland företagen och försöka få dem att satsa på en förstudie kring automationen. Förhoppningen är att ett stort antal företag säger ja till satsningen att öka automationen och robotiseringen, säger Johan Skogström, IUC Wermland.

 

De företag som ställer sig utanför automationen och robotiseringen lever farligt, sa Bernt Henriksen, Automation Region. Foto Johnny Olsson.

 

Kina hotar

Faktum är att Danmark har gått förbi Sverige när det gäller automation och robotisering. I ledningen återfinns Sydkorea, men Kina börjar röra på sig riktigt ordentligt. Detta betyder att Kina, genom ökad automation, kommer att få en lägre tillverkningskostnad. Något som kan slå hårt i orderböckerna för europeisk industri, inte minst för svensk industri.

 

Det är en överlevnadsfråga för de små- och medelstora företagen att satsa på automation och robotisering, säger Eva Holmström, Karlskoga Automation. Foto Johnny Olsson.

 

Eva Holmström menar att den ökade automatiseringen och robotiseringen minskar behovet av personal i delar av produktionen, men det skapas också nya jobb.

– Då kanske fler kvinnor får plats i den mansdominerande tillverkningsindustrin. Låt ungdomarna i avslutningsklasserna i grundskolan och senare i gymnasiet komma ut till industrin och med egna ögon se att det inte längre handlar om ett stort svart hål. Nu handlar det om ny teknik.

Stort behov

Jan Alm äger Koy Coating, Sunne. Han har redan satsat på robotar i produktionen.

– Det är ett måste för att vi skall kunna hänga med i konkurrensen. Det är stora problem med kompetensförsörjningen. Robotarna har ibland varit sista utvägen att klara viktiga produktionsavsnitt.

Jan Alm kan tänka sig att satsa på fler robotar, men i en takt som passar orderboken.

Stora utmaningar

Värmländsk industri står inför nya stora utmaningar, kompetensförsörjning, marknadsutveckling, automatisering och innovationskraft.

Nu skall vi bedriva uppsökande verksamhet i syfte att få fler tillverkande företag att satsa på automation och robotisering, säger Johan Skogström, IUC Wermland, t.v. tillsammans med Thomas Hvarvenius, Universal Robots, Karin Wiik, Automation Region, Jan Alm, Koy Coating, Sunne och Bernt Henriksen, Robotdalen. Foto Johnny Olsson.

– De små- och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Därför är vi med och satsar på en lång rad projekt som gör att det skapas tillväxt i länet och landet, säger Johan Skogström.

Dela:
Tillbaka