Nu söker vi utbildningsföretag för kompetensutveckling inom industrin

IUC Stål & Verkstad har erhållit finansiering för att genomföra ett projekt som syftar till ett kompetenslyft för anställda inom industrin gällande automation, robotisering och digitalisering. Projektet finansieras och handläggs av Europeiska Socialfonden (ESF).
IUC Stål & Verkstad bjuder med anledning av det beviljade projektet in marknaden till deltagande i upphandling avseende framtagande av och leverans av utbildningar inom automation / robotisering / digitalisering riktad till verksampersonal inom industrin i Värmland och Dalarna.
Projektet som anbudsförfrågan avser genomförs i Värmland och Dalarna med IUC / Stål & Verkstad som projektägare och samverkanspartners IUC-Dalarna, IF Metall samt Unionen i Värmland och Dalarna.
IUC Stål & Verkstad mål med upphandlingen är att ingå avtal med leverantörer som ska tillgodose behovet av utbildningsaktiviteter inom de efterfrågade områdena:

  • Del 1 – Kontorspaket (Microsoft Officepaketet, Google m.fl.), Grundläggande datorkunskap
  • Del 2 – Affärssystem (Monitor och Pyramid)
  • Del 3 – CNC-programmering
  • Del 4 – Automationsteknik, Robotprogrammering
  • Del 5 – Ritningsläsning, 3D-CAD
  • Del 6 – Mätteknik, Mätmaskinutbildning
  • Del 7 – Utbildningsmodul om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald

Här finner du mer info och underlaget för anmälan för upphandlingen >>
Sista ansökningsdag är 22 november.
Välkommen med din ansökan!
 

Dela:
Tillbaka